Vertrouwenspersoon

In de Scoutingwet staan zinnen als “Een scout is eerlijk”, “Een scout is vriendelijk” en “Respecteert zichzelf en anderen”. Daarmee leggen de wet en belofte een stevig fundament voor een goede omgang met elkaar. Helaas leven we niet in een ideale wereld. Scouting maakt deel uit van onze maatschappij en alle onwenselijke zaken die daarin voorkomen, komen ook bij Scouting voor: pesten, diefstal, misbruik en kindermishandeling zijn helaas bij scouting groepen voorgekomen. Nou hoeft het helemaal niet meteen zo erg te zijn. Soms heb je gewoon een gevoel dat er iets niet pluis is. Een onveilig gevoel, een gevoel dat je iets overkomt dat niet bij de scouting past.

Scouting Paulus vindt het erg belangrijk dat ze een fijne omgeving bieden waar iedereen met veel plezier naar toe gaat. Of je nu als jeugdlid meedoet, als leider of als vrijwilliger, jouw hart ligt bij scouting en het is niet fijn als je je er niet meer thuis voelt. Om iedereen te kunnen helpen, heeft scouting Paulus besloten om iemand te vragen als vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De dagelijkse kleine probleempjes kun je natuurlijk eerst zelf proberen op te lossen maar als het aanhoudt kan de vertrouwenspersoon helpen. Hij heeft als doel om iemand die hulp zoekt voor aanhoudend gedrag dat niet bij de scouting wet en beloften past, te steunen in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden, leiding en ouders van leden. Meer informatie staat in het “Functieprofiel Vertrouwenspersoon” van Scouting Nederland.

Mijn naam is Wessel Haasnoot en ik heb aangegeven vertrouwenspersoon te willen zijn. Fred Merema is mijn back-up. Ik ben lid als Plusscout, maar ik heb verder geen binding met leiding van een speltak of met het bestuur. Sinds 1995 ben ik al actief met scouting. Ik ben regelmatig op de blokhut te vinden, en je kunt me altijd bellen op nummer 06-10829559 of e-mailen op wesselh@scoutingpaulus.com als er iets is.

Ik vind een veilige omgeving erg belangrijk, en zie graag dat iedereen zich thuis voelt bij onze groep. Als je met mij wil praten, zal je merken dat ik je verhaal vertrouwelijk en anoniem houd. Ik heb namelijk geheimhoudingsplicht. Ik hoef niets te overleggen met wie dan ook, het gaat immers over jou. We zoeken samen naar die volgende stap. Ik gebruik altijd de gedragscode en de omgangsregels als basis. Die zijn door Scouting Nederland samen met In Veilige Handen bepaald, en zijn onafhankelijk. Ook binnen scouting Paulus wordt iedereen geacht zich daaraan te houden, van bever tot bestuur.

En alleen als jij de volgende stap wil nemen, gaan we die nemen. Als er ernstiger dingen zijn gebeurd, zal ik doorverwijzen naar de juiste instanties. Daarvoor is er door Scouting Nederland een protocol vastgesteld voor ongewenst gedrag. Doorverwijzen zal bijvoorbeeld gebeuren als de Nederlandse wet wordt overtreden.

Ik wens jullie veel plezier bij onze groep!